Koralbadet

Se mere om koralbadet her

Koralbadet drives af Københavns Kommune. Koralbadet er åbent for alle i sommermånederne i henhold til de offentliggjorte åbningstider for Københavns Havnebade. (skifter fra år til år)

Uden for sommermånederne har Badekompagniet Sluseholmen mulighed for at benytte et hjørne af badets ungdomsbassin til vinterbadning, samt at benytte badets sauna. Se mere om Badekompagniet Sluseholmen på www.badekompagniet.com Her kan du ligeledes læse om hvordan du bliver medlem.

Kultur- og Fritidsforvaltningen har udarbejdet en pjece om Koralbadet, som kan findes nedenfor

Driftsperioderne for anlægget er i 2013 fastsat således:
Sommerperioden, der er 1.6 til 30.08 fra kl. 11.00 til kl. 19.00 (åbent for alle, med livredder)
Vinterperiode, den 1.10 til 30.04 fra 6:30 til 22:00 (kun adgang for medlemmer af Badekompagniet Sluseholmen)